پرینت

درباره ما

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in درباره ما

 اهداف ما

 

 

ما باور داریم که ساختار شخصیت هر کودک در سنین قبل از دبستان و زیر هفت سالگی شکل می گیرد و این ساختار بدون شک بر رفتار و نگرش و ارتباط او با خود و دیگران و بر کیفیت تحصیل و زندگی بزرگسالی او تاثیر عمده ای خواهد داشت.سیستم آموزشی ما یک سیستم آموزشی صرف نیست . نگاه ما به نظام هستی و آفرینش و رابطه انسان (کودک ) با خدا و جهان پیرامونش ، منظومه شمسی ، حیوانات ، گیاهان نگاهی است که کودک را به مبدا هستی بخش جهان نزدیک می کند. ما معتقدیم انسان بدون اعتقاد ، انسانی بی تعهد و بی هویت است واگر انسان مدرن ترین آموزشهای دنیا را فرا گیرد اما در وجودش از کودکی بخش معنوی فعال نگردد همانی خواهد شد که امروزه میلیونها انسان افسرده و ناکارآمد و بی اعتماد به نفس با اثرات آن دست به گریبانند آمار خودکشی جرم و جنایت گواه ما بر این ادعاست .شش سال اول زندگی هر انسانی مهمترین سالهای رشد شخصیت اوست بنابراین اثر مؤثر آموزشهای پیش از دبستان، توشه ای برای سالهای زندگی اوست. انسانی مثبت، اجتماعی، کارآمد، با قدرت تفکر خلاق و رفتاری انسان دوستانه و مسئول در برابر خود و دیگران برای جامعه فردا حاصل این سیستم آموزشی ماست.

 

-----------------------------------------------------------------

 

ویژگی های کلاس

 

 

با مشاهده کلاسهای ما می توانید متوجه بازدهی بالای سیستم آموزشی ما شده و شاهد آماده سازی کودکان برای مراحل بعدی زندگی شوید. کلاس های ما شباهت چندانی با کلاسهای معمولی ندارند کودک هیچ کاری را طوطیوار انجام نداده و یاد نمیگیرد . وی در آموزش فعال است، خود انتخاب میکند و به انجام میرساند و به تصمیم گیری در مورد کار بعدی میپردازد. مربی تنها یک راهنماست و ناظر کارهایی که کودکان مایل به انجام آن هستند و یا سرگرم انجام کارهایی به همراه آنهاست و این نظارت، زمان آمادگی کودک را جهت یادگیری مطالب بیشتر(سطح بالاتر) تعیین می نماید. او کودک را یاری می کند تا خودش یاد بگیرد و به ندرت آموزش به صورت مستقیم داده می شود.در کلاسهای ما مربی با محول کردن برخی از کارهای کوچک و پرداختن به تربیت و آموزش هوشمندانه به کودکان، (آنان عموماً در حال کار با وسایل هستند و درنتیجه احساس استقلال میکنند) دیگر فرصت و تمایلی برای کشیده شدن به سوی رفتارهای مخرب باقی نمیماند.

--------------------------------------------------------------------------

 

آدرس

 

  استان فارس - خنج -  مجتمع پارمیس -  بلوار خاتم الانبیا - کوی گلستان-  مهد کودک و پیش دبستانی سلمان فارسی

 

تلفن

 

 ۸۴۰۸ - ۰۷۱۵۲۶۲۷۵۷۴